Blinded by beliefs

Blinded by beliefs

"Blinded by beliefs: Omfamna Ditt Inre Ljus"

I det tankeväckande konstverket "Förblindad av Blinded by beliefs" möts du av en av en kvinna med en blomsterkrans som täcker hennes ögon. Detta fängslande porträtt uppmanar dig att fördjupa dig i dess djupa budskap.

I bakgrunden skymtar en skog med en upplyst stig och orden "Förvillad i skogen?" En rad tankeväckande frågor omger figuren: "Vad är skönhet?" och "Vem bestämmer?" Men framför allt förmedlar målningen en kraftfull påminnelse: "Förblindad av övertygelser, av tankar, våga befria dig, din själ."

Duken domineras främst av nyanser av svart, grått och vitt, med en antydan av rosa på kinderna och i blommorna. Det är en komposition som klingar i linje med teman om självacceptans och egenmakt. Det centrala budskapet är klart: "Älska dig själv som du är" och låt inte samhället diktera vem du bör vara.

"Förblindad av Övertygelser" fungerar som en djup reflektion över påverkan av samhällets förväntningar och vikten av att bryta sig loss från förutfattade föreställningar. Det är en inbjudan att avslöja ditt inre ljus, omfamna din sanna själv och följa din egen väg, inte längre begränsad av samhällets normer.

Denna kraftfulla målning uppmanar dig att ifrågasätta, reflektera och erkänna skönheten och styrkan som bor inom dig. Det är en visuell berättelse som ger dig kraften att omdefiniera dina egna övertygelser och framträda från skuggorna, helt omfamna den livfulla anden som bor under ytan.

Upptäck "Förblindad av Övertygelser" och låt dess starka budskap inspirera dig att omfamna din äkthet och hitta modet att vara din unika själv.


Storlek: 50X75 cm
Målad på papper 350g, 100 bomull, syra fri. Olja över mixed media.

Du behöver köpa en ram!

3 750,00 kr 3 750,00 kr